Horiuchi Kenyuu

Biography

DOB: 07/30/1957
Birthplace: Gotenba, Shizuoka, Japan

Trivia