Otaku no Video 1982 - Settei

Zoku Otaku no Video 1985 - Pencils

Zoku Otaku no Video 1985 - Settei

Sonoda Otaking Edition Line Art